RODO w firmie

RODO - Kancelaria Polaszek Rosada

Kancelaria posiada doświadczenie i praktykę we wdrażaniu prawnych rozwiązań RODO w firmie. Mieliśmy przyjemność wspierać zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorców w zakresie kompleksowego wdrożenia RODO. Nasza pomoc może między innymi obejmować takie działania, jak:

– dokonanie analizy obecnych rozwiązań w zakresie przetwarzania danych osobowych i udzielenie rekomendacji,

– przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie, włącznie z przydatnymi w danej firmie regulaminami wewnętrznymi,

– pomoc w późniejszych przeglądach rozwiązań i współpraca przy ich aktualizacji.