Oferta Jednostki sektora publicznego

Oferujemy zarówno pomoc w prowadzeniu poszczególnych spraw, jak i kompleksową obsługę prawną jednostki.

Prowadzimy sprawy z zakresu zamówień publicznych, na każdym etapie postępowania
(przygotowanie i wdrożenie procedur, przygotowanie dokumentacji przetargowej, zawarcie umowy,
postępowania przed sądami i innymi organami).

Oferujemy pomoc we wdrażaniu procedur kontroli zarządczej.

Prowadzimy szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i dyscypliny finansów publicznych