Oferta dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom oferujemy pomoc w następujących dziedzinach:
 • zakładanie spółek / rejestracja działalności,
 • przekształcanie spółek, fuzje i przejęcia,
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych: projektów uchwał, regulaminów, dokumentów pracowniczych,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • prowadzenie spraw sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych,
 • czynności windykacyjne,
 • sporządzanie projektów umów, udział w negocjacjach,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • doradztwo podatkowe,
 • prowadzenie spraw karnych gospodarczych i karno-skarbowych,
 • prowadzenie spraw likwidacyjnych i upadłościowych,
 • obsługa procesów restrukturyzacyjnych,
 • negocjacje kredytowe,
 • sprawy z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • pomoc publiczna, obsługa projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.