Kancelaria Polaszek Rosada

O nas

Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w bieżącej obsłudze prawnej firm rodzinnych, jednakże pośród naszych klientów są również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jednostki sektora finansów publicznych, a także organizacje pozarządowe. Oferujemy Państwu pomoc  w sprawach gospodarczych, podatkowych, cywilnych i rodzinnych, a także karnych skarbowych i gospodarczych. Do Państwa dyspozycji pozostaje radca prawny z  doświadczeniem menedżerskim, wyspecjalizowany w sprawach procesowych adwokat, a także specjaliści z zakresu prawa podatkowego, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Razem z naszymi współpracownikami możemy Państwu zaoferować kompleksową obsługę projektów wymagających uwzględnienia zagadnień ubezpieczeniowych, personalnych, księgowo-finansowych, a także rozwiązań z zakresu organizacji i zarządzania. Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmuje tematyka sukcesji w biznesie. Służymy pomocą prawną rodzinom biznesowym i firmom rodzinnym w procesie zmian pokoleniowych, oraz przekształceń własnościowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych. Świadczymy usługi w zakresie dostosowanym do Państwa potrzeb – od jednorazowych zadań, aż do stałej, kompleksowej obsługi. Zadania mogą być realizowane także drogą elektroniczną. Obsługa możliwa jest w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Oferujemy również pomoc przy zakładaniu spółek handlowych i fundacji za granicą.

 

Andrzej Polaszek: partner kancelarii, radca prawny z doświadczeniem menedżerskim. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Studiował również teologię w Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. Autor publikacji z pogranicza teologii, historii i prawoznawstwa. W latach 2003-2006 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Przez szereg lat pełnił funkcję członka zarządu kilku spółek handlowych w branży rolno-spożywczej i budowlanej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym i podatkowym, a także w regulacjach dotyczących robót budowlanych, rynku rolno – spożywczego i bezpieczeństwa żywności. Pracował min. w Agencji Rynku Rolnego i Inspekcji Weterynaryjnej. Zasiadał w radzie nadzorczej spółki z branży rolniczej. Uczestniczył w tworzeniu i przekształceniach spółek handlowych, obsługiwał transakcje zakupu przedsiębiorstw, udziałów i akcji. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jest cenionym trenerem biznesu, prowadzi szkolenia min. z zakresu odpowiedzialności prawnej członków zarządu spółek handlowych, zawierania umów w obrocie gospodarczym, umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Szczególne miejsce pośród jego zainteresowań zawodowych odgrywa zagadnienie sukcesji w biznesie

Interesuje się również prawem oświatowym, w szczególności w zakresie szkolnictwa niepublicznego i edukacji domowej – w tej dziedzinie współpracował jako ekspert min. z Instytutem Sobieskiego w Warszawie. Doradza również organizacjom pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne). Będąc aktywnym instruktorem harcerskim i członkiem władz krajowych jednej z organizacji harcerskich zajmuje się w praktyce zagadnieniem otoczenia prawnego działalności harcerskiej, edukacyjnej i wychowawczej.

Bartosz Rosada – partner Kancelarii, adwokat. Absolwent Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz fakultetu historii krajów arabskich w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki UAM. Autor publikacji z zakresu prawa islamskiego. Uzyskał certyfikaty językowe: Cambridge Proficiency in English dla języka angielskiego oraz Goethe Mittelstufe dla języka niemieckiego. Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach państwowych, jak również w pełnieniu obowiązków członka organów osób prawnych. Członek założyciel stowarzyszenia „Aktywni Wielkopolanie”. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół spraw procesowych oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców. Prowadzi zarówno skomplikowane procesy w sprawach gospodarczych, jak i sprawy o charakterze majątkowym niezwiązane z działalnością biznesową. W obszarze jego zainteresowań leży również prawo rodzinne (sprawy rozwodowe, podział majątku, alimenty i spadki). Dzięki temu naszym klientom prowadzącym działalność gospodarczą może zaoferować pomoc uwzględniającą zarówno potrzeby firmy, jak i niekiedy bardzo złożone stosunki rodzinne i osobiste. Jako adwokat posiada również doświadczenie w sprawach karnych, w szczególności o charakterze gospodarczym. Jest to niezwykle istotne, ze względu na postępującą ingerencję prawa karnego w procesy gospodarcze.

Ewaryst Kowalczyk – doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim (Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych,  Warszawa 2012; Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Wrocław 2011; Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady, Wrocław 2011; Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, Gdańsk 2012; Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, Gdańsk 2010; Zamówienia publiczne do 14 tys. Euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność,Poznań 2009; Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego- regulamin kontroli finansowej, Warszawa 2007; 100 najtrudniejszych pytań z Prawa zamówień publicznych, Warszawa 2006; Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych,  Warszawa 2006).